Achtergrond

Op het Pinksterfeest gedenken christenen dat de heilige Geest werd uitgestort. God uit zich op heel veel manieren, bijvoorbeeld in de natuur en in Jezus, maar ook in onze geest. In dat geval noemen we hem: heilige Geest. Dat is voor veel mensen een moeilijk te bevatten begrip. Daarom wilde een groep enthousiastelingen kijken of er in de regio Zwijndrechtse Waard een verbinding is te maken tussen Beeldende kunst en het Pinksterfeest. Als mogelijke opmaat naar het meedoen met de landelijke samenwerking : Feest van de Geest.

http://www.feestvandegeest.nl/ Feest van de Geest 2018 is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst geïnspireerd door de architectuur van kerkgebouwen en het pinksterfeest. Het thema voor 2018 is vastgesteld op: Levensadem

In de Zwijndrechtse waard doen 4 kerken aan het experiment mee: De Bethelkerk en de Hoeksteen in Zwijndrecht, De Ark en de Open Hof in Hendrik Ido Ambacht. Als bijzondere locatie is tevens gekozen voor het bezoekerspunt Sophiapolder.

Kunstenaars uit de regio verbeelden dan op hun manier wat Pinksteren betekent. Dit gebeurt in de week voorafgaand aan Pinksteren van 14 mei tot en 21 mei. De kunstwerken zijn dan te bewonderen op de gegevens locaties tussen 13.00 en 17.00

Top